Fotografi inom tandvård

Fotografering är en naturlig del av tandläkaryrket eftersom behovet att röntga och fotografera tänder för undersökning och diagnos är en central del av yrket. Att lära sig viss fotografering är därför goda kunskaper tandläkare kan ta med sig vid undersökningarna, för att ge tillräcklig skärpa och klarhet i bilderna. Teknikerna inom tandvårdsfotografi har funnits länge och har förbättrats tillsammans med teknikutvecklingen över åren. Den digitala fotograferingen kan också ha en väldigt stor inverkan på tandvårdsyrket, eftersom fotografier kan underlätta analys och diagnostisering av patienter och hjälpa till att upplysa de om deras tillstånd . Det kan likaså underlätta överföring av röntgenbilderna till tandläkarlabbet samt öka patientens förtroende för behandlingen.

Därför har det även erbjudits kurser inom området fotografering inom tandvård. Där får deltagare lära sig att hantera digitalkameror och att fotografera extraorala och intraorala bilder på ett effektivt sätt och sedan redigera bilder i bildbehandlingsprogram för att slutligen lagra bilderna på ett säkert sätt.

Fotografering av tänder

Som ett sätt att förtydliga och upplysa eventuella tveksamma patienter, kan man använda digital systemkamera och med en tydlig och skarp bild snabbare övertyga en patient om behovet för behandling. Det kan röra sig om en restaurering som behöver ersättas eller en återkommande tandröta. För att kunna få rätt vinkel i munnen vid fotografering använder man små handspeglar med rätt lutningsgrad för fotografera inuti munnen. Genom att vattenbada speglarna i förväg förhindrar man att patientens andetag ger imma på spegeln, vilket ger extra skarpa och tydliga bilder.

Fler skäl att införa digital fotografering i tandvårdsyrket

Det kan finnas flera skäl till varför yrkesverksamma tandläkare drar sig för att använda digitala fototekniker i sin profession, varav några kan vara en rädsla för och okunskap inom fotografisk teknik och utrustning. Nedan presenterar vi några bra skäl till varför digital fotografering är gynnsamt tandläkaryrket:

  • Diagnos och behandlingsplanering. Eftersom de förser med en statisk inblick kan fotografi

visa en patients tandhälsa som sedan lätt kan granskas patientens tidigare uppgifter.

  • Juridisk dokumentation. Genom att fotografera patienternas tänder kan det i vissa fall försvara felbehandlingar av patienter eller försvara en tandläkare som givit rätt behandling men där utfallet ändå av något skäl blivit fel.
  • Professionell marknadsföring. En patients före- och efterbild kan agera som en stark drivkraft till att uppmuntra en patient till att fullfölja en viss rekommenderad behandlingsplan, samtidigt som du kan visa upp dina yrkesmässiga talanger.

Fotoutställningen Operation Smile

Fotografering är ett mycket kraftfullt sätt att visa upp effekten av bra och väl utförda munoperationer. För att visa detta genomförde fotografen Jörgen Hildebrandt [projektet :https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/operation-smile-i-fokus-pa-fotografiska/ ] Operation Smiles i de tre länderna Mexiko, Ghana och Filippinerna. Huvudfokus var att kunna visa upp före- och efterbilder på barn som genomfört lyckade munoperationer för behandling av sjukdomar såsom gom- och käkspalt.