Dorothea Lange

Dorothea Lange var en dokumentärfotograf som skapade flera ikoniska bilder. Hon har bland annat skildrat den stora depressionen i USA under 1930-talet samt de japanska interneringslägrena i USA på 1940-talet.

Lange föddes i New Jersey 1895 och utbildade sig inom fotografi vid Colombia University i New York. I San Francisco startade hon sedan en framgångsrik porträttstudio som hon drev i 15 år. Till en början tog Lange mest porträtt av välbärgade San Franciscobor men så småningom när den stora depressionen bredde ut sig, började hon också att fotografera hemlösa och arbetslösa på stadens gator. 1933 tog hon fotot “White Angel Breadline” som föreställer en uppgiven man som står i kö till ett soppkök.

Efter en tid fick Lange i uppdrag av de amerikanska myndigheterna att dokumentera migrantarbetarnas villkor i Kalifornien. Bilderna skulle användas för att organisera hjälpinsatser för de som drabbats av jordbrukskrisen. I samband med detta tog Lange ett av sina mest berömda fotografier, “Migrant Mother”. Lange skickade bilden som visar en utblottad 32-årig sjubarnsmor, till flera dagstidningar som sedan skrev om misären i migrantarbetarlägren.

Ett annat berömt foto är “Manzanar, 1942” som föreställer en man och hans barnbarn. Bilden togs i ett av de inhemska interneringsläger som japaner, många med amerikanskt medborgarskap, skickades till under andra världskriget.